Nämnden gav klartecken om fortsatt arbete med Primus

Publicerad
11 mars 2016 10:00
Senast ändrad
15 mars 2016 10:22
Ämne
Lilla Essingen, Primus

Stadsbyggnadsnämnden godkände redovisningen av plansamråd för Primusområdet på Lilla Essingen vid nämndens möte den 25 februari 2016. Planförslaget omfattar cirka 600 bostäder, förskola, kommersiella lokaler och en strandpromenad som görs tillgänglig för allmänhet m.m.

Stadsbyggnadsnämnden påtalade att 600 lägenheter är ett välkommet tillskott i bostadsbristens Stockholm. Nämnden önskade att parkeringstalen bör ses över och att förskolegårdarna ska planeras så att kvalitén på dessa säkerställs. Nämnden påtalade även att badbryggor eller liknande bör möjiggöras, som ett komplement till strandbadet, samt att det inom det inom planen bör finnas grupp- och/eller servicebostäder. De allmänna gemensamma ytorna ska ha en hög kvalitativ utformning och så mycket som möjligt av träd och grönytor bör sparas och utvecklas. Nämnden tycket att behovet och placeringen av den föreslagna skateparken bör utredas vidare med hänsyn till Rålambshovsparkens närhet.
 
Nu fortsätter utredningsarbetet och de slutliga planhandlingarna tas fram. Dessa beräknas att ställas ut för granskning under fjärde kvartalet 2016. 

Läs beslutet i sin helhet

Senast uppdaterad 15 mars 2016