Samråd påbörjat för Primusområdet

Publicerad
19 maj 2014 14:00
Ämne
Lilla Essingen, Primus
Områden
Kungsholmen

Plansamråd är påbörjat för Primusområdet på Lilla Essingen. Planen ska fullfölja intentionerna som anges i Promenadstaden – översiktsplan för Stockholm för att skapa en attraktiv stadsmiljö och bättre möjligheter till rekreation vid stadens vatten. Plansamråd pågår under perioden 19 maj – 31 augusti 2014.

Planen möjliggör ca 600 nya bostäder, varav ca 210 bostäder på stadens mark och 390 bostäder på privat mark. Ca 120 bostäder som planeras på stadens mark planeras som hyresrätter. För att skapa en levande stadsmiljö planeras en ny förskola och verksamhetslokaler som kan rymma verksamheter till exempel restaurang eller café i fastigheternas bottenplan. Ett nytt promenadstråk vid vattnet gör det enkelt och trevligt att röra sig runt ön.

Programsamrådet pågår under perioden 19 maj - 31 augusti 2014. Läs mer under länken Dialog/samråd.

Senast uppdaterad 17 maj 2015