Detaljplan för Primusområdet ställs ut för granskning

Publicerad
29 mars 2017 11:20
Senast ändrad
31 mars 2017 10:31
Ämne
Lilla Essingen, Primus

Vy från Fredhäll över föreslagen bebyggelse i primusområdet. Bild: Sweco.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan för Primusområdet i stadsdelen Lilla Essingen, diarienummer: 2006-05021. Planen kan granskas under tiden 29 mars – 26 april 2017.

Planen möjliggör cirka 600 bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter samt förskola och verksamhetslokaler i fastigheternas bottenplan för exempelvis restaurang eller café. Ett nytt allmänt promenadstråk vid vattnet planeras som gör det enkelt och trevligt att röra sig runt ön.

Ta del av granskningshandlingarna

  • Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4. Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset.
  • Kungsholmen Stadsdelsförvaltning, Lindhagensgatan 76, de tider då stadsdelsförvaltningen har öppet.
  • Stadsbyggnadskontorets hemsida

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast 26 april 2017 ha inkommit till:
Stockholms stadsbyggnadsnämnd
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm.

Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Ange ärendets diarienummer: 2006-05021

Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PUL).

Senast uppdaterad 31 mars 2017