Liljevalchs konsthall ska bli en bättre fungerande konsthall

Publicerad
18 februari 2016 09:30
Ämne
Liljevachs konsthall

Liljevalchs konsthall med tillbyggnad Liten

Nu har kommunfullmäktige fattat ett genomförandebeslut om Liljevalchs konsthall. Arbetena med om- och tillbyggnad börjar efter sommaren 2016. Klart våren 2018.

Liljevalchs, stockholmarnas konsthall står inför en renovering och en om- och tillbyggnad, signerad arkitekten Gert Wingårdh och konstnären Ingegerd Råman. Målet är att anrika Liljevalchs ska bli en bättre fungerande konsthall som kan erbjuda utställningar och upplevelser i ytterligare 100 år.

Liljevalchs konsthall

Senast uppdaterad 18 februari 2016