Samråd om nya bostäder, skola, förskolor och lokaler i Kista

Publicerad
15 december 2015 02:30
Senast ändrad
16 december 2015 09:43
Ämne
Kista
Områden
Rinkeby-Kista

Illustration över ny bebyggelse: Kirsch + Dereka Arkitekter

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag innebär att området Kista Äng byggs ut till en blandad stadsdel där bostäder, publika lokaler och offentliga platser tillsammans bidrar till en levande stadsmljö för boende och besökare i Kista. Förslaget innehåller cirka 1550 nya bostäder, varav cirka 250 studentlägenheter, 400 hyresrätter och 900 bostadsrätter samt lokaler för verksamheter. En skola, förskolor samt nya parker, gator och torg planeras i området.

 

Ta del av förslaget

Under tiden 15 december 2015 – 1 februari 2016 visas förslaget till ny bebyggelse under respektive kontors öppettider:
• FYRKANTEN, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4
• Kista Bibliotek, Kista Galleria
• NOD, Borgarfjordsgatan 12 i Kista,
• Stadsbyggnadskontorets hemsida, www.stockholm.se/detaljplaner.
(Diarienummer: 2013-09481)

Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, måndag, onsdag - torsdag 9.00 – 16.00, tisdag 9.00 – 18.30, fredag 10.00   15.00 (ändrade tider kan förekomma).


 

Välkommen på öppet hus

Öppet hus kommer att hållas den 19 januari 2016 kl. 16.00 – 20.00  i Kista Bibliotek, Kista Galleria. En genomgång av förslaget hålls kl. 18.00 – 19.00.

 

Lämna dina synpunkter på förslaget

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast den 1 februari 2016 ha inkommit till:

Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Ange ärendets diarienummer: SDp 2013-09481

 

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PUL).

 

Läs mer om Kista Äng

Senast uppdaterad 16 december 2015