En park för alla och torg som sjuder av liv och rörelse

Publicerad
24 april 2015 12:52
Ämne
Kista
Områden
Rinkeby-Kista

Soltorget Vid Kista Alléväg. Illustration Nyréns Arkitektkontor
Soltorget Vid Kista Alléväg. Illustration Nyréns Arkitektkontor

Variation, en park för alla och möjlighet till olika aktiviteter, likaså ett torg som sjuder av liv och rörelse, men där det finns möjlighet att mötas på tu man hand.

Det var några av de svar staden fick när projektet Kista Äng gick ut i en enkät till boende i området och frågade vad de skulle sätta värde på i samband med utvecklingen av ny park och nya torg inom området.

Webbenkäten genomfördes under perioden 19 januari till 17 februari 2015 och fungerar som en tidig dialog med medborgarna.

Resultaten från enkäten utgör ett av flera underlag för den fortsatta planeringen av allmänna platser, ny park och nya torg inom området Kista Äng.

 Ta del av enkätsammanställningen

Läs mer om det pågående planarbetet för Kista Äng

Senast uppdaterad 24 april 2015