Fortsatt utredningsarbete för ny bebyggelse inom området Kista Äng

Publicerad
7 juli 2016 16:30
Ämne
Kista

Foto på planområdet

Vid stadsbyggnadsnämndens möte den 18 maj 2016 godkändes redovisningen av plansamråd för Kista Äng. Planförslaget ställdes ut på samråd 15 december 2015 – 1 februari 2016. Under samrådet har 22 yttranden inkommit.

Planarbetet fortsätter och detaljplanen syftar till att möjliggöra en utbyggnad av planområdet till en blandad stadsdel med en levande stadsmiljö för boende och besökare i Kista. Området föreslås inrymma cirka 1550 bostäder, varav cirka 250 lägenheter för cirka 350 studenter (s.k. kompisboende), cirka 400 hyresrätter och cirka 900 bostadsrätter. En skola för ca 630 elever, 14 förskoleavdelningar, en park och nya torg föreslås.

Ta del av nämndens beslut i sin helhet.

Senast uppdaterad 7 juli 2016