Detaljplan för Kista äng ställs ut för granskning

Publicerad
21 februari 2017 17:45
Senast ändrad
21 februari 2017 18:06
Ämne
Kista

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan för Kista äng i stadsdelen Kista, diarienummer. Planen kan granskas under tiden 22 februari – 22 mars 2017.

I området norr om företagsområdet och i närheten av Kista gård och Kistahöjden skapas en ny stadsdel, Kista Äng, som ligger mellan Torshamnsgatan i norr och Kista Alléväg i söder.

Planförslaget innebär att cirka 1600 bostäder, förskolor och en skola (förskoleklass till årskurs 6) byggs. Planen syftar även till att utveckla området med verksamhetslokaler, parker och torg. 

Centrala torget. Vy mot skolan.

Planförslaget kan granskas vid Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4. Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset.

Planförslaget visas även på stadsbyggnadskontorets hemsida.

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast 22 mars 2017 ha inkommit till:

Stockholms stadsbyggnadsnämnd
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm.

Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Ange ärendets diarienummer: Dp 2013-09481

Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PUL).

Läs mer om Kista äng

Senast uppdaterad 21 februari 2017