Så blir nya Kärrtorps torg

Publicerad
4 april 2016 14:00
Senast ändrad
4 april 2016 14:51
Ämne
Kärrtorp, Kärrtorps centrum
Områden
Skarpnäck

Slutligt förslag på ny utformning av Kärrtorps torg.Den fina beläggningen kommer att ta större plats på det upprustade torget i Kärrtorp. Visionsbild: Nyréns Arkitektkontor.

Fler soliga sittplatser, mer grönska, bättre belysning och nya gungor under tunnelbanebron. Två bord med stolar eller bänkar som kan användas till olika aktiviteter, t.ex. fika, loppis eller barnkalas. Det är delar av det slutliga förslag för Kärrtorps torg som Stockholms stad har tagit fram tillsammans med Nyréns arkitekter.

I det slutliga förslaget har vi tagit hänsyn till de synpunkter som kom in när vi visade de första skisserna på biorgraf Reflexen i Kärrtorp den 15 februari 2016.

Förändringar i det slutliga förslaget

De allra flesta som besökte Reflexen var positiva till förslaget och att staden satsar på torget men det framfördes också synpunkter.

Fler sittplatser är något som många har önskat. Däremot var det en del som inte uppskattade valet av sittmöbler. Vi kommer se över val av bänkar i fortsatt projektering och se över placeringen av rundlarna så att de inte hamnar mitt i gångstråket från tunnelbanan.

Borden, som en del var kritiska till, kommer att finnas kvar men storlek, placering och typ av stolar/bänkar kommer att utredas vidare.

I de första skisserna förslog vi att skärmtaket över trappan upp mot Lågskärsgatan skulle tas bort. Några är oroliga för att det riskerar att ställa problem med snö och halka på vintern. Vi har därför valt att ha kvar ett tak men utforma det så att det passar platsen bättre.

Skiss på det slutliga förslaget på upprustning av Kärrtorps torg.

Det här är en skiss över det slutliga förslaget på utformningen av Kärrtorps torg. Bild: Nyréns Arkitektkontor.

Byggstart tidigast våren 2017

Torgupprustningen finansieras av de nya bostäderna som planeras i centrum. Detaljplanarbetet för de nya kvarteren pågår just nu och beräknas vara klart i slutet av 2016. Om detaljplanerna antas kan upprustningen av torget starta tidigast våren 2017. Innan dess ska staden göra detaljprojekteringen och upphandla en entreprenör.

Senast uppdaterad 4 april 2016