Hackathon ska lösa stadens utmaningar

Publicerad
5 december 2013 15:18
Ämne
Innovativ stad

Några av världens ledande miljö- och hållbarhetsforskare, företagare och ett femtiotal av Sveriges bästa programmerare och designers samlas idag och imorgon i Stockholm för ett så kallat hackathon. Syftet med marathon-hacket är att använda modern teknologi, den senaste forskningen och öppen data för att skapa innovationer som kan bidra till att lösa de klimat- och miljöutmaningar som städer står inför. Stockholms stad är medarrangör och bidrar bland annat med öppen data till hacket.

Deltagarna på hacket kommer framförallt från Stockholm men även från London, Berlin och Helsingfors. De får tillgång till forskare som bollplank, ny teknik som exempelvis sensorteknologi och öppna databaser för trafikflöden, luftkvalitet och geografisk information. Ledande forskare från bland annat NASA, MIT och Stockholm Resilience Centre kommer också dela med sig av sin kunskap. Stockholms stads biträdande stadsdirektör Staffan Ingvarsson, som också är chef för stadens förnyelseavdelning, finns på plats och talar.

- Stockholmarna är både miljömedvetna och it-mogna, och Stockholms stad ligger väldigt långt framme globalt när det gäller att ha öppna data tillgängliga för företagande och användning. Samtidigt finns det stor potential för att skapa nya digitala tjänster och system genom att kombinera olika innovativa krafter som kan underlätta vardagen och vår livsstil. Nyckeln ligger i att föra samman de olika kompetenserna som här i ett hackathon, för att finna kreativa och smarta lösningar, säger Staffan Ingvarsson.

Stockholm utsågs nyligen till bäst i världen på att använda information- och kommunikationsteknologi (ICT) som viktiga verktyg när staden växer. I utmärkelsen från Ericsson lyftes också ekonomiska-, sociala- och miljömässiga mål för den hållbara stadsutvecklingen fram.

- Vi vill fortsätta att ha ledartröjan och länkar nu ihop forskarvärlden med staden, myndigheter, näringsliv, entreprenörer och utvecklare för att forma ett globalt system som fokuserar på gröna digitala lösningar med Stockholm som nod, säger Maja Brisvall på Shift Institute som leder initiativet till hacket.

Idag bor hälften av världens invånare i städer. Forskare beräknar att sju av tio världsinvånare kommer bo i städer 2030 och sextio procent av stadsytan som då finns har ännu inte byggts. Bara Stockholmsregionen växer med två fulla bussar varje dag och beräknas öka med drygt en halv miljon invånare fram till 2030, enligt siffror från Stockholms Handelskammare.
- Nya idéer kommer inte bara kunna lösa dagens utmaningar i Stockholm utan de kommer också kunna byggas in från grunden i nya stadsdelar här och gå på export världen över, avslutar Maja Brisvall.

Senast uppdaterad 5 december 2013