Designpris till Tele2 Arena

Publicerad
11 mars 2013 12:33
Ämne
Innovativ stad

Fasaden på Tele2 Arena

Tele2 Arena har tilldelats Plåtpriset 2013 för den skimrande plåtfasaden. Plåtpriset är en hedersutmärkelse som delas ut av ett antal aktörer inom plåtbranschen.

Priset tilldelas en svensk arkitektbyrå som under året visat upp ett projekt där metallfasadens möjligheter har tillvaratagits och maximerats utifrån aspekterna form, funktion, innovation och miljö. I år föll valet på White och Tele2 Arena eftersom juryn tilltalades av arenans storhet och transparens, exakthet, dubbla fasadlager, och det ljusspel och färgskiftningar som uppstår i samspel med solen.

Juryns motivering

PLÅTPRISET 2013 tilldelas en stor byggnad. En väldig byggnad. En gigantisk byggnad som ändå lyckas fusionera med sin omgivning. Genom enkelhet och transparens framstår den som en självsäker representant för en skandinavisk designfilosofi och bidrar starkt till de lokalpolitiska målen att bygga en ”storstad i världsklass”. Stål och metaller både bär och smyckar, såväl invändigt som utvändigt, och i takt med solen skiftar den millimeterprecisa fasaden från stålgrått till guld. Byggnaden infriar högsta möjliga miljökrav och kan ses som ett skolboksexempel på ett föredömligt samarbete mellan olika aktörer.

Senast uppdaterad 11 mars 2013