Samråd om nya bostäder och ny förskola i Hässelby Villastad

Publicerad
1 mars 2016 08:29
Ämne
Hässelby Villastad, Snödroppsgränd/Snårvindevägen
Områden
Hässelby-Vällingby

Ett hus med sadeltak, stora fönster och träfasad

Nu pågår plansamråd om planförslaget på 40 nya bostäder och en ny förskola med upp till åtta avdelningar vid Snödroppsgränd och Snårvindevägen i Hässelby Villastad. Välkommen på samrådsmöte 15 mars klockan 18.00–20.00 i Tekniska Nämndhuset.

Förslag till detaljplan

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planförslag som delvis löser behovet av förskoleplatser och bostäder i Hässelby Villastad.

Planförslaget innebär att exploateringskontoret kommer att riva förskolan vid Snödroppsgränd och att en ny förskola kommer att placeras längs med Snårvindevägen. Den nya förskolan rymmer enligt planen sex avdelningar (cirka 108 barn) och kommer att kunna utökas till åtta avdelningar i framtiden. Dessutom kommer den nya förskolan ersätta förskolan vid Åkermyntans centrum som kommer att rivas.

När förskolan har rivits blir det möjligt för Svenska hem i Bromma att bygga fem mindre flerbostadshus i form av stadsvillor utmed Snödroppsgränd. Bostadhusen kommer att vara mellan två och fyra våningar höga och rymma runt 40 bostäder.

Planområde

Karta där planområdet är inringat i rött. Sträcker sig från Snödroppsgränd till Snårvindevägen

Planområdet omfattar del av fastigheten Hässelby Villastad 28:1 och hela fastigheten Snödroppen 28. Själva planområdet ligger dels mellan Snödroppsgränd och Snårvindevägen, dels öster om Snödroppsgränd i utkanten av ett radhus- och villaområde i norra delen av Hässelby Villastad. Planområdet består idag av en bostadstomt med en förskola och en gles skogsdunge. I närheten av planområdet finns Smedshagsskolan, Trollbodaskolan, Hässelby Villastads skola och Åkermyntan centrum.

I Plan- och Byggtjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.
Läs också mer om planförslaget på projektsidan.

Titta på förslaget

Du kan titta på förslaget under samrådstiden 29 februari–15 april i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.
Öppettider: Måndag klockan 9.00–16.00, tisdag klockan 9.00–18.30, onsdag–torsdag klockan 9.00–16.00, fredag klockan 10.00–15.00

Du kan också titta på förslaget i Hässelby Villastads bibliotek i Åkermyntans centrum, Lövkojsgränd 12, de tider då biblioteket har öppet.

 Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls den tisdagen den 15 mars klockan 18.00–20.00 i Tekniska Nämndhuset, Hörsalen, Fleminggatan 4.

Kom i tid: 18.30 låser vi dörrarna till Tekniska Nämndhuset.

Senast uppdaterad 1 mars 2016