Samråd om fastigheten Blågull 1 i Hässelby Villastad

Publicerad
14 november 2016 10:30
Senast ändrad
14 november 2016 10:54
Ämne
Hässelby Villastad, Blågull 1
Områden
Hässelby-Vällingby

 Flygbild över Blågull 1

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för att bygga en ny, större förskola inom fastigheten Blågull 1, Kaprifolvägen, Hässelby Villastad. Den gamla förskolan har brunnit ner.

Gångbanan längs fastigheten breddas och rätas ut för att göras säker och tillgänglig och värdefulla träd värnas genom planen

Förslag till detaljplan

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag som innebär att byggrätt för en ny, större förskola inom fastigheten Blågull 1, Kaprifolvägen, Hässelby Villastad möjliggörs.

Planområde

I Bygg- och plantjänsten visas området på karta. Där kan du också läsa mer om förslaget och lämna synpunkter under samrådstiden.

Bygg- och plantjänsten 

Titta på förslaget

Planförslaget visas även på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Hässelby torg 20-22, våning 2, under ordinarie öppettider.

Planförslaget visas under samrådstiden 8 november till 19 december 2016 i lokalen Fyrkanten, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm.
Öppettider: Måndag klockan 9 - 16, tisdag klockan 9 - 18.30, onsdag–torsdag klockan 9 - 16, fredag klockan 10 - 15.

Samråd hålls även med förskolans barn under samrådsperioden.

Synpunkter

Har du synpunkter på planförslaget ska de lämnas skriftligen. Senast 19 december 2016 ska synpunkterna ha inkommit till:

Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 STOCKHOLM

Du kan också skicka in dina synpunkter via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se Kom ihåg att ange ärendets diarienummer 2015-217-17.

Senast uppdaterad 14 november 2016