Tack till alla som tyckte till om Maltesholmstorget!

Publicerad
24 maj 2016 10:45
Senast ändrad
2 juni 2016 13:31
Ämne
Hässelby Strand centrum
Områden
Hässelby-Vällingby

/PageFiles/1217583/Torget.jpg

Tack för din hjälp med att berätta hur du vill att torget ska användas och för att du berättat vad du tycker kan förbättras. Dina åsikter är viktiga i arbetet med att utforma det nya torget.  

Vi kommer sammanställa alla inkommande synpunkter och återkomma med en sammanställning inom kort. Resultatet kommer användas som ett underlag till det försatta arbetet i projektet.

Senast uppdaterad 2 juni 2016