Sammanställning av enkäten om Maltesholmstorget

Publicerad
14 juni 2016 10:39
Senast ändrad
29 juni 2016 14:55
Ämne
Hässelby Strand centrum
Områden
Hässelby-Vällingby

Mellan den 27 och 28 maj genomfördes en dialog på Maltesholmstorget. Där träffade projektgruppen som arbetar med planeringen av det nya torget boende i området. Många av de som besökte dialog tältet på torget deltog i en enkät och totalt fick projektet in 205 synpunkter om torget.

Resultatet av enkäten:
 
Åldersfördelningen var jämn och majoriteten av de som svarade bodde mellan 0-500 meter från torget.
 
Drygt tre fjärdedelar av de som svarade på enkäten angav att de passerar torget varje dag. 
 
På frågan vad man helst skulle vilja göra på torget svarade de flesta: 
• Fika på café
• Torghandel
• Sitta i solen
• Träffa kompisar
 
De som svarade på enkäten kunde även lämna egna förslag på vad man ville ha på torget. De flesta svarade:
• Bankomat
• Toalett
• Bättre belysning
• Blommor och grönt
• Körsbärsträd
• Konst
• Korvkiosk
 

Vad är syftet med dialog och enkäten?

Dialog gör att människor får större möjlighet att påverka utvecklingen av sin närmiljö. Syftet med dialogen och enkäten är att få in erfarenheter från medborgare som bor och verkar i stadsdelen.

Vad händer nu?
Det som har framkommit i enkäten kommer att fungera som underlag i det fortsatta arbetet med planeringen av det nya torget. De inkomna synpunkterna och förslagen har gett projektet en tydligare bild av hur människor vill använda torget.

Det har framkomit förslag i enkäten som är viktiga för medborgarna men som staden inte kan planera och genomföra på egenhand. Staden kommer framföra dessa förslag det till berörda fastighetsägare/intressenter. 

Nu ser projektet fram emot att kunna använda sig av denna kunskap i den fortsatta planeringen.


Senast uppdaterad 29 juni 2016