Nu påbörjas arbeten för nya hus

Publicerad
9 april 2015 15:00
Ämne
Hammarbyhöjden, Hydrografen

Under våren 2015 påbörjas arbetet med nya bostäder längs Thunbergsgatan och Sparrmansvägen. Arbeten med ledningsomläggning pågår.

Thunbergsgatan Hammarbyhöjden

Thunbergsgatans nedre del samt korsning mot Sparrmansvägen. Illustration: Landskapslaget

På platsen för den tidigare bensinmacken och längs Thunbergsgatan kommer grundarbeten för ny bebyggelse att ta fart under våren. En ledningsomläggning vid Finn Malmgrens väg genomförs vilket påverkar framkomligheten i området.

Bland annat har den tidigare trappan mellan Thunbergsgatan och korsningen Sparrmansvägen/Finn Malmgrens väg stängts av och gående hänvisas till trappan längre norrut mot Olaus Magnus väg.

Arbete med ledningsflytten planeras bli klart till mitten av juli. I oktober planeras sprängningar för husgrunderna för rad- och kedjehusen att starta. Den nya

/PageFiles/1017870/nedre gata_webb.jpg

Visionsbild Thunbergsgatan. Illustration: Landskapslaget

Thunbergsgatan ned mot Sparrmansvägen planeras vara klar till hösten 2017.
Gående, cyklande och trafikanter kommer hänvisas på plats via byggskyltar för att välja rätt väg genom området.

Senast uppdaterad 15 juni 2015