Utredningsbeslut taget för Sjöstadshöjden

Publicerad
11 mars 2016 09:11
Ämne
Hammarbyhöjden-Björkhagen

 

Sjöstadshöjden hammarbyvägen

Visionsbild Sjöstadshöjden från programförslaget Hammarbyhöjden och Björkhagen. Illustration Towatt arkitekter

Beslutet innebär att en utredning genomförs för se över förutsättningarna att överdäcka Hammarbyvägen. Genom att lägga genomfartstrafik och transporter med farligt gods i tunnel och en gata över kan en mer stadsmässig miljö skapas. Det nya området Sjöstadshöjden skulle kunna omfatta både bostäder och verksamheter. Hammarbyvägen ligger på gränsen mellan Hammarby Sjöstad och Hammarbyhöjden.

Ett antal frågor behöver utredas vidare innan beslut om överdäckning kan fattas.

  • Omledningsväg för Södra Länken och farligt gods
  • Topografiska förutsättningar (höjdförutsättningar)
  • Struktur exploatering (förhållandet till befintlig bebyggelse)
  • Befintliga anläggningar (nuvarande lokaler under marken)
  • Planer och tillstånd (tidplaner och godkännande beroende av andra parter)

Utredningen beräknas ta ett år och därefter kan ett inriktningsbeslut tas av exploateringsnämnden och projektet sättas igång. Genomförande planeras 2019-2023, och byggstart preliminärt år 2024.

Senast uppdaterad 11 mars 2016