Markföroreningar utreds i området

Publicerad
31 januari 2014 10:22
Ämne
Hammarbyhöjden-Björkhagen

Under januari och en bit in i februari pågår borrningar på Nytorps gärde och i Hammarbyskogen.

Exploateringskontoret håller på att utreda eventuella markföroreningar på Nytorps gärde och i Hammarbyskogen. Detta innebär att det har tagits prover inom dessa områden.

Med underlag från markprovtagningen tar staden fram en dagvattenstrategi för programmet för Hammarbyhöjden–Björkhagen. I samband med detta har ett antal grundvattenrör satts ner i marken.

Senast uppdaterad 15 juni 2015