Beslutet bordlagt till nästa nämnd

Publicerad
22 maj 2015 09:42
Ämne
Hammarbyhöjden-Björkhagen

Beslutet om samrådsredogörelse och fortsatt inriktning för programmet Hammarbyhöjden-Björkhagen bordlades i stadsbyggnadsnämnden 21 maj. Nästa nämnd sker 11 juni.

Stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S) kommenterar bordläggningen:

”Vi måste göra något åt bostadsbristen i Stockholm, och det här projektet är ett viktigt tillskott av bostäder. Idag kan inte många unga flytta hemifrån och börja sina vuxenliv. Vi måste ta vårt ansvar och bygga mer. Precis som i många andra projekt engagerar det de som bor i området, och det ska man ha respekt för. Men samtidigt har vi ett helhetsansvar för att faktiskt bygga bort bostadsbristen. Det är ett komplicerat projekt och då ska man ta den tid som krävs. Det är ingen dramatik i detta, vi ska diskutera vidare och jag utgår från att vi kan komma överens.”

Senast uppdaterad 15 juni 2015