Sista stora etappen

Publicerad
18 april 2012 15:32
Ämne
Hammarby Sjöstad

Sista stora etappen

Våren 2004 började planeringen av Sjöstadens sista stora utbyggnadsetapp mellan Lugnet och Danvikstull påbörjats. Etappen omfattar cirka 2 500 lägenheter och en centrumanläggning vid Danvikstull. Genom att Värmdöleden förläggs i tunnel genom Henriksdalsberget kan Lugnets Allé fullföljas, tvärbanan byggas ut mot Slussen och ny bebyggelse uppföras på södersluttningen ner mot Hammarby Sjö.

Senast uppdaterad 15 juni 2015