Information om Båtbyggargatan

Publicerad
18 april 2012 15:32
Ämne
Hammarby Sjöstad

Förstärkningsarbetena på Båtbyggargatan och Vävar Johans Gata är mer komplicerade än vad som var möjligt att förutse när de startade. Bland annat visade sig borrdjupet vara större än vad som fanns uppgift om, vilket förlängde arbetet med pålborrningen. Arbetet med att frilägga den befintliga fjärrvärmeledningen har också tagit längre tid än ursprungligen var planerat på grund av särskilda restriktioner när det gäller arbetssätt. Dessutom var den gångna vintern ovanligt sträng vilket även det påverkat tidplanen, liksom en del andra utmaningar.

Fortsatt information
Inför nya arbetsetapper och om något särskilt inträffar informeras berörda genom informationsblad direkt i postlådan. Du kan även följa arbetet på vår Facebooksida här 

Frågor kan mailas till jonas.fjelkegard@​extern.stockholm.se

Projektet nås också på telefon: 08-50826417 eller via sms 0761-226417

Senast uppdaterad 15 juni 2015