Vad händer i Henriksdalshamnen?

Publicerad
23 maj 2013 09:33
Ämne
Hammarby Sjöstad

Just nu pågår många byggaktiviteter i Henriksdalshamnen. Bland annat är finplaneringen av gator och parker i full gång och det förbereds även för en ny förskola i området. Utöver detta finns planer på att skapa en så kallad Urban odling i Henriksdalshamnen. Läs mer nedan.

Anders Franzéns Park 

Parken planeras bland annat innehålla småbarnslek, grönytor och en ”sandstrand”. I anslutning till parken planeras även en bollplan och en mindre skate-park att byggas.

När?

Parken projekteras för närvarande och byggstart beräknas till augusti 2013. Parken är helt färdigställd under våren 2014.

/PageFiles/1017845/henriksdalhamnen.jpg

Henriksdalsallén

Längs Henriksdalsallén är nu stensättningen i full gång. Gatan stensätts i samma spännande mönster som nere i hamnen och kompletteras med längsgående konstverk från hamnen och hela vägen upp till Båtklubbsgatan. I kvalitetsprogrammet för Henriksdalhamnen finns illustrationer på hur det så kallade händelsestråket ska löpa längs Henriksdalsallén. Kvalitetsprogrammet hittar du här på webplatsen under Flytta hit – Pågående planområden – 6. Henriksdalshamnen.

När?

Stenläggningen av gatan beräknas vara klar i juli 2013. Resten av arbetena med gatan såsom trottoar beräknas påbörjas i slutet av augusti 2013. Konststråket beräknas börja växa fram i september och vara klart i november 2013.

Förskola

I området växer nu en temporär förskola fram mellan Henriksdalsallén och Kanalvägen. Norr om förskolan kommer även en mindre park för småbarnslek att byggas. Förskolan ska tillgodose den stora kull förskolebarn som förväntas under de närmaste 10 åren. Platsen ingår i en större plan som innebär utbyggnad av bostäder i området på sikt.

När?

Förskolan är för tillfället under byggnation och beräknas vara färdigställd till skolstart i augusti 2013.

Urban odling

I södra Henriksdalshamnen har staden planer på att iordningställa en yta för så kallad urban odling. Om intresset är tillräckligt stort gör staden i ordning ytan med grusning, belysning, framdragning av vatten samt omgärdande staket eller häck.  Inspiration till hur det kan fungera finns i ett närliggande område vid Skanstullsbron på södermalmssidan, se www.pasparet.org.
För att nå framgång i projektet i Henriksdal söks nu intresserade i området som är villiga att starta och driva en odlarförening.

För att anmäla ditt intresse och för mer information kontakta Filip Borgelin via e-post filip.borgelin@stockholm.se

När?

Om tillräckligt intresse finns står platsen färdig till 2014 års odlingssäsong.

Senast uppdaterad 15 juni 2015