Om stadsodlingen i Henriksdalshamnen

Publicerad
28 januari 2014 14:59
Ämne
Hammarby Sjöstad

En förening håller på att bildas och planering inför årets odlingsstart pågår.
”Sjöstadsodlarna” som föreningen valt att heta, har nu bildat en grupp som träffas och som tillsammans med Exploateringskontoret sätter upp ramarna för stadsodlingen i Henriksdalshamnen.

Har du inte anmält intresse är det ännu inte försent, det finns fortfarande några platser kvar.

Frågor angående odlingen och intresseanmälan är du välkommen att ställa till Sjöstadsodlarna via e-post  sjostadsodlarna@gmail.com

Senast uppdaterad 15 juni 2015