Kanalvägsparken- förslag på tillfällig park i Lugnet/ Henriksdal

Publicerad
5 oktober 2012 16:36
Ämne
Hammarby Sjöstad

Kanalvägsparken är en tillfällig park och ska finnas till Värmdöleden eventuellt flyttas, därefter kommer marken bebyggas.

/PageFiles/1017835/kanalvagsparken.jpg

Parken kommer att innehålla aktiviteter som idag saknas i Hammarby Sjöstad och Henriksdal och fungera som ett komplement till de befintliga permanenta parkerna och de offentliga rummen.

Slänten mot bullerplanket planteras med träd, buskar samt klätterväxter. Det blir ett vackert inslag längs Kanalvägen och ett skydd mot Värmdövägen.

Förvandlingen av området kommer att ske etappvis enligt utritade områden.

Större karta och fler bilder finns i Pdf dokumentet under "Relaterade dokument".

/PageFiles/1017835/kamomill-2.jpg

/PageFiles/1017835/plantering_kanalvagsparken.jpg

Senast uppdaterad 15 juni 2015