Inbjudan till samråd Södra Hammarbyhamnen

Publicerad
17 december 2014 14:54
Ämne
Hammarby Sjöstad
Områden
Södermalm

Förslag till detaljplan för del av kvarteren Påsen och Godsvagnen m.m. i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen, SDp 2011-19218

/PageFiles/906942/Hammarbysjostad [1].jpg

Stadsbyggnadsnämnden tog den 17 mars 2011 ställning till redovisning av programsamråd och beslutade om inriktningen för det fortsatta arbetet. Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att möjliggöra ca 750 nya bostäder, två förskolor och lokaler för centrumändamål. Förslaget innebär också att värdefull bebyggelse bevaras samt att parken vid Heliostorget utökas.

För utbyte av information och synpunkter inbjuds härmed till samråd enligt PBL 5 kap 20 § PBL (1987:10)

Öppet hus kommer att hållas, kl.18–20 den 21 januari 2015 i GlashusEtt, Lugnets Allé 39.

Planförslaget visas under tiden 2014-12-18–2015-02-12 i FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider. Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, måndag 9.00–16.00, tisdag 9.00–18.30, onsdag–torsdag 9.00–16.00, fredag 10.00–15.00 (ändrade tider kan förekomma). Planförslaget visas även i GlashusEtt, Lugnets Allé 39 och på Södermalms stadsdelsförvaltning, Medborgarplatsen 25 de tider då lokalerna har öppet. Planförslaget finns även på stadsbyggnadskontorets hemsida, www.stockholm.se/detaljplaner

För mer information besök projektets hemsida. http://www.stockholm.se/hammarbysjostad

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast den 12 februari 2015 ha inkommit till: 

Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm
Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Ange ärendets diarienummer
De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PUL). 

Senast uppdaterad 15 juni 2015