Stockholms stad skapar forum för hållbara fastigheter

Publicerad
22 januari 2014 13:06
Ämne
Hållbar stad

För att sätta fokus på hållbarhetsarbetet när Stockholm växer inrättar staden tillsammans med en rad fastighetsägare ett forum och ett pris för att sätta fokus på hållbar utveckling.

Stockholm växer i rekordfart och kommer 2022 vara en miljonstad, fram till 2030 ska 140 000 nya bostäder byggas i staden. Men de byggnader och bostäder som redan finns utvecklas också och förnyas. Stockholms stads forum för hållbara fastigheter vill sätta fokus på hållbarhetsarbetet i det befintliga fastighetsbeståndet.

I viljeförklaringen skriver Madeleine Sjöstedt, Kultur- och fastighetsborgarråd tillsammans med företrädare för en rad fastighetsbolag bland annat:

”Ett Stockholm i världsklass måste både bygga morgondagens stad och samtidigt utveckla och förnya allt det som redan är byggt. Det är dagens bebyggelse tillsammans med alla som bor och verkar i husen som utgör Stockholm. Vi vill alla att det redan byggda Stockholm utvecklas mot långsiktig hållbarhet, parallellt med den snabba utveckling som sker i nyproduktionen.”

En av forumets uppgifter blir också att vara värd för ett pris vars syfte är att stimulera fastighetsbranschens arbete med att i samarbete med hyresgäster och andra brukare hållbarhetsanpassa beståndet av fastigheter. Priset kommer att delas ut tillsammans med Sweden Green Building.

Medlemmar i forumet förutom Stockholms stad är inledningsvis, Akademiska Hus, AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Diligentia, Einar Mattsson fastigheter, Hufvudstaden, Humlegården Fastigheter, Jernhusen, Riksbyggen, Statens fastighetsverk, Wallenstam och Vasakronan.

 

Senast uppdaterad 22 januari 2014