Stockholm tar täten i satsning på smarta städer

Publicerad
7 oktober 2014 08:00
Ämne
Hållbar stad

Hammarby sjöstad.

Stockholms stad har blivit utsedd att leda det europeiska prestigeprojektet GrowSmarter. Det handlar om hur städer med hjälp av smarta miljötekniklösningar kan skapa fler jobb och växa, samtidigt som de blir mer energieffektiva, lättframkomliga och attraktiva för invånarna.

I Stockholms stadsdelar Årstastråket, Slakthusområdet och Hammarby Sjöstad ska lösningarna testas i praktiken. EU kommissionen bidrar med 25 miljoner euro.

Målet med projektet är att minska energiförbrukningen och utsläppen från transporter med 60 procent i de utvalda områdena samtidigt som det skapar tillväxt och nya jobb.

– Vi är väldigt glada och stolta över det här uppdraget. Stockholm ligger redan i framkant när det gäller hållbar stadsutveckling, men det här innebär att vi kan ta ytterligare ett stort kliv framåt i omvandlingen av Stockholm till en smart, grön stad som kan vara ett föredöme för andra städer i Europa, säger Gustaf Landahl, projektkoordinator och avdelningschef på Miljöförvaltningen i Stockholms stad.

En av Stockholms stora utmaningar är hur staden ska nå klimatmålen inom transportsektorn. En annan är stadens byggnader från 60- och 70-talen som är i stort behov av renovering och energieffektivisering. Man räknar med att 200 miljoner européer bor i liknande bostäder med omfattande renoveringsbehov. Det här är utmaningar som Stockholm delar med många städer runt om i Europa.

Åtta europeiska städer

I GrowSmarter deltar åtta europeiska städer och ett antal miljöteknikföretag. Stockholm, Barcelona och Köln är projektets så kallade lighthouse-städer vilket innebär att de kommer att ha demonstrationsområden. De stadsdelar i Stockholm som är utvalda till demonstrationsområden är representativa för många europeiska städer: Årstastråket är ett område i stadens utkant på väg att förtätas och med flerbostadshus i stort behov av renovering. Slakthusområdet är ett gammalt industri- och affärsområde som delvis kommer att förvandlas till bostadsområde.

Sammanlagt är det 12 smarta lösningar som ska testas och sedan utvärderas. I Årsta är det bland annat styrda flöden av fjärrvärme och energieffektivisering av byggnader som ska undersökas. Man planerar också för lånecykelsystem, bilpooler och varuleveranser med cykelbud ända fram till de boendes dörr.

– Tillväxt är ett viktigt mål i Europa och ska tillväxten vara hållbar måste den skapas genom smarta miljötekniklösningar. Vi räknar med att det här projektet kommer att ge 1 500 nya jobb i pilotområdena och i nära samarbete med miljöteknikföretagen, säger Gustaf Landahl.

 

Senast uppdaterad 6 oktober 2014