Stockholm ska vara hållbarhetens huvudstad 2030

Publicerad
6 mars 2015 13:26
Ämne
Hållbar stad
/PageFiles/951041/Signeringslund.Forum-hallbara-fastigheter-2015-03-06_FotoMikaelSjoberg.jpg

Framtidens Stockholm ska år 2030 vara hållbarhetens huvudstad. Den visionen för sitt arbete slog medlemmarna i Stockholm stads forum för hållbara fastigheter fast vid sitt årliga möte den 6 mars 2015.

Vid dagens möte anslöt sig fyra nya medlemmar till forumet, fastighetsbolagen Fabege, Hemsö och Kungsleden samt Fastighetsägarna Stockholm. Totalt är nu antalet medlemmar representerade av 16 företag. Flertalet av de stora fastighetsägarna och förvaltarna i Stockholm samt Stockholms stad.

Det som förenar medlemmarna

Det som förenar medlemmarna i forumet är att de ser det som uppenbart att utvecklingen mot ett resurssnålt fastighetsbestånd förutsätter god samverkan mellan fastighetsägare och hyresgäster, mellan olika fastighetsägare samt mellan staden och fastighetsägarna.

Forumets sammanfattade vision om den hållbara huvudstaden

  • Stockholm ska vara en multifunktionell stad med ett smart resursutnyttjande av lokaler och funktioner och med en nollvision för byggnaders miljöpåverkan.
  • Stockholm ska vara en levande och mänsklig stad med aktivt liv mellan husen.

Forumets formulerade vision för bebyggelsen i framtidens Stockholm visar den mycket höga ambition för hållbarhetsarbetet som finns bland aktörerna på Stockholms fastighetsmarknad.

I den viljeförklaring, som ligger till grund för forumets verksamhet, är det fastställt att det är fastighetsägarna i Stockholm, som både måste bygga morgondagens stad och samtidigt utveckla och förnya allt det som redan är byggt. Genom dagens vision har forumet tagit ytterligare ett steg mot att formulera de kriterier och handlingsplaner som ska göra Stockholm till hållbarhetens huvudstad  2030.

Stockholms stads forum för hållbara fastigheter

Stockholms stads forum för hållbara fastigheter bildades 2014 och är ett samarbete mellan Stockholms stad och privata fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Samarbetet syftar till att sätta ökat fokus på det hållbarhetsarbete som avser åtgärder för bättre miljö och energieffektivisering i det befintliga fastighetsbeståndet i Stockholm.

Hållbara fastigheter

Senast uppdaterad 6 mars 2015