Stockholm är Sveriges femte Miljöbästa kommun

Publicerad
28 juni 2012 11:24
Ämne
Hållbar stad

Stockholm hamnade på femte plats i Miljöaktuellts stora rankning över Sveriges bästa miljökommuner. Eskilstuna knep första platsen  tätt följda av Örebro och Malmö.

Det är för fjärde året i rad som tidningen Miljöaktuellt granskar och rankar kommunernas miljöarbete. Miljöaktuellts enkät är den mest heltäckande granskningen av kommunernas miljöarbete. Svarsfrekvensen bland kommunerna var i år rekordhöga 96 procent. Förra året var den 87 procent.

– Stockholm är ett gott exempel. Vi hoppas att landets övriga 280 kommuner studerar och låter sig inspireras av Stockholm och andra gröna toppkommuner, säger Mikael Salo, tidningen Miljöaktuellts chefredaktör.

Totalt ställer Miljöaktuellt 20 miljörelaterade frågor i sin enkät. Frågorna tar exempelvis upp om kommunen har en miljöplan som knyter an till de nationella miljömålen; har en strategi för grön IT; rutinmässigt ställer miljökrav vid upphandling; pekar ut områden för vindkraftsetablering; underlättar för etablering av bilpooler och ställer hårdare energikrav än Boverkets byggregler vid nybyggnation.

Frågorna i Miljöaktuellts enkät till Sveriges kommuner har tagits fram i samarbete med bland andra Boverket, Energimyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, SKL och forskaren Christel Cederberg. Enkäten har kompletterats med underlag från andra organisationer som granskat kommunernas miljöarbete, bland annat Ekomatcentrum, Gröna Bilister och Håll Sverige Rent.

Senast uppdaterad 12 oktober 2016