Soldata på webben

Publicerad
20 oktober 2014 08:57
Senast ändrad
20 oktober 2014 12:29
Ämne
Hållbar stad

/PageFiles/860182/DSC_7952edit-630x250.jpg

Lars Törnquist på SLB-analys.

För att övervaka och mäta de solcellsanläggningar som finns på stadens tak har Lars Törnquist på SLB-analys byggt upp ett datasystem där man kan övervaka anläggningarna. Just nu kommer det in data från 25 anläggningar och allt finns tillgängligt på internet.

- Det var ganska tydligt hur jag skulle göra det här. Vi skulle ha data i en egen domän som kan ligga på samma server som våra luftdata, men helt separerat. Sen gällde det att bygga en ftp-server som kan ta emot data och att bygga en kommunikation mellan ftp-servern och vår databas. Slutligen har jag byggt en hemsida som heter slb.nu/soldata. Där kan man se alla stationerna och man kan se vilken tidsupplösning och period det finns data finns för, säger Lars Törnquist på SLB-analys.

Uppdraget till SLB-analys kom ursprungligen från Lisa Enarsson på Hållbara Järva-projektet, då de efterfrågade ett sätt att lagra och tillgängliggöra data från solcellsanläggningarna. Det som sparas är effekten (W), producerad energi (Wh) och solinstrålningen (Wm2). Så fort det finns data för en ny anläggning så poppar den upp automatiskt på sidan.

- De vill använda oss som en slags molntjänst för att lagra alla solcellsdata. Vår uppgift är att lagra data och tillhandahålla ett interface så att vem som helst kan hämta data från vår databas och det fina är att alla kan ta del av detta, allmänhet och forskare, säger Lars.

Stockholms hamnar var den första anläggningen som anslöt sig och inom kort kommer Husbybadet att bli den 26:e anläggningen i systemet.

Senast uppdaterad 20 oktober 2014