SISAB är vinnare av hållbarhetspriset "Två blir mer"

Publicerad
19 oktober 2016 10:33
Ämne
Hållbar stad

Prisutdelning av priset Foto: Jonas Uebel, Stockholms stad

SISAB får Stockholms stads forum för hållbara fastigheters pris ”Två blir mer” för sitt arbete med att minska energianvändningen i projektet ”Energiagenterna”.

Genom att arbeta med beteendeförändringar tillsammans med barn och pedagoger, har de lyckats göra en betydande energibesparing i de deltagande förskolorna.

Energiagenterna är ett bra och klokt exempel på hur fastighetsägare och förvaltare kan uppnå resultat i sitt hållbarhetsarbete i samverkan med hyresgäster. Att arbeta med attityd- och beteendeförändringar redan i tidig ålder lägger en god grund för vår ambition att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle, säger Åsa Öttenius, fastighetsdirektör och medlem av juryn.

Prisutdelning i Stockholms stadshus

Priset delas ut i samarbete med Sweden Green Building Council och överlämnandet skedde i Stadshuset den 18 oktober 2016. Priset ska stimulera fastighetsägare och förvaltare till ett aktivt hållbarhetsarbete i befintliga byggnader och i samverkan med hyresgäster.

Hållbara fastigheter

Juryns motivering

Med leken och nyfikenheten i fokus utbildas en ny generation energisparare
med vilja att lära nytt och göra rätt.

Som ringar på vattnet fostrar de oss vuxna att förändra vårt förhållningssätt.

Ett innovativt och stabilt utbildningsprogram för barn och personal i förskolor har direkt lett till att elanvändningen minskat med 10 % . Vi är övertygade om att barnen sett till att det blivit förändring på hemmaplan också! Attityd- och beteendeförändringen kommer säkerligen komma flera generationer till godo, i vår gemensamma ambition att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle.
Som strössel på glassen ger besparingen också ökade fastighetsvärden!

Jury

  • Bengt Wånggren, VD Sweden Green Building Council
  • Åsa Öttenius, fastighetsdirektör Stockholms stad
  • Niklas Waldan, representant för 2015 års vinnare Vasakronan
  • Ingela Johansson, affärsområdeschef Hyresgästrådgivning Niras
  • Isabelle Norin, masterstudent på Institutionen för industriell ekologi med inriktning teknik och hållbar utveckling

SISAB:s vision med projektet

Vår vision med projektet har varit att ge barnen och pedagogerna som diplomeras som energiagenter kunskap och engagemang om energi som de sedan kan ta med sig vidare i livet, säger Claes Magnusson, VD på SISAB.

Trots att fastighetsägare och hyresgäster har så olika uppdrag, kan vi hjälpas åt för att nå såväl gemensamma som enskilda mål. Att vårt arbete uppmärksammas är fantastiskt roligt, inte minst för fortsättningen av projektet, säger Claes Magnusson.

Senast uppdaterad 19 oktober 2016