Ny gemensam handlingsplan för hållbara fastigheter

Publicerad
22 februari 2016 12:00
Ämne
Hållbar stad

Signeringslunch. Foto: Lennart JohanssonSigneringslunch 19 februari 2016. Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad

Öka möjligheterna att dela produkter, lokaler och tjänster. Minimera byggnadernas energibehov och i så stor utsträckning som möjligt använda förnybar energi. Det är en del av innehållet i en ny gemensam handlingsplan som Stockholm stads forum för hållbara fastigheter antog vid sitt årliga möte den 19 februari 2016.

Under lunchen – signeringslunchen, signerar medlemmarna den viljeförklarning som utgör grunden för forumet och nya medlemmar hälsas välkomna. Totalt är nu antalet medlemmar representerade av 19 företag. Flertalet av de stora fastighetsägarna och förvaltarna i Stockholm samt Stockholms stad.

Uppdaterad viljeförklarning 19 februari 2016

Forumet har slagit fast att vi som är fastighetsägare i Stockholm både måste bygga morgondagens stad och samtidigt utveckla och förnya allt det som redan är byggt. Genom handlingsplanen har vi tagit ytterligare steg mot en sådan stad.

Med handlingsplanen, som ska göra Stockholm till hållbarhetens huvudstad 2030, vill medlemmarna bland annat:

  • Minimera fastigheternas resursanvändning och miljöpåverkan.
  • Minimera byggnadernas energibehov och i så stor utsträckning som möjligt använda förnybar energi.
  • Öka möjligheterna att dela produkter, lokaler och tjänster.
  • Stärka samarbetet mellan fastighetsägare och hyresgäster och ta en mer aktiv roll i att medvetandegöra hyresgästernas ekologiska fotavtryck.
  • Fortsätta inspirera till och skapa samtal om fler levande stadsrum.

Det som förenar medlemmarna

Det som förenar medlemmarna i forumet är insikten om att utvecklingen mot hållbara fastigheter förutsätter god samverkan. Det gäller samverkan mellan olika fastighetsägare, med hyresgäster och med staden.

Medlemmar

Stockholms stads forum för hållbara fastigheter

Stockholms stads forum för hållbara fastigheter bildades 2014 och är ett samarbete mellan Stockholms stad och privata fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Samarbetet syftar till att sätta ökat fokus på det hållbarhetsarbete som avser åtgärder för bättre miljö och energieffektivisering i det befintliga fastighetsbeståndet i Stockholm.

Forum för hållbara fastigheter

Senast uppdaterad 22 februari 2016