Hållbara kartan

Publicerad
28 september 2015 17:48
Senast ändrad
11 oktober 2016 16:38
Ämne
Hållbar stad

Stockholms byggnader och miljöer är fulla av innovativa lösningar som inte alltid syns från utsidan. Det kan vara allt från smarta system för ventilation eller belysning, till cykelparkeringar och stadsodling och som på olika sätt bidrar till hållbar stadsutveckling. Här finns en stor kompetens och erfarenhet som är viktig att tillvarata när Stockholm ska växa hållbart med 140 000 nya bostäder fram till 2030. Det pågår även ett omfattande arbete med att renovera stadens befintliga bestånd.

Idag finns drygt 25 olika objekt presenterade men det finns potential att kartan på sikt kan omfatta ett hundratal innovativa och hållbara lösningar från både små och stora byggherrar och fastighetsförvaltare.

Här kan du läsa mer om hur och varför kartan kom till - och om du har en hållbar lösning som du vill få in i kartan

Gå direkt till kartan

Senast uppdaterad 11 oktober 2016