Hållbara Järva prisas för hållbar stadsutveckling

Publicerad
10 november 2014 22:00
Ämne
Hållbar stad

/PageFiles/877505/DSC_8475edit-full-630x250.jpg

Lisa Enarsson, projektledare för Hållbara Järva.

Stadsförnyelseprojektet Hållbara Järva, i Stockholms stad, vinner första pris för hållbar stadsutveckling i årets Sweden Green Building Awards. Projektet tilldelas priset för att man visat hur man kan halvera energianvändningen för värme och samtidigt skapa delaktighet, ge boende inflytande över renoveringsnivåer, satsa på utbildning, samt skapa arbetstillfällen. 

- Vi är stolta över att ha blivit uppmärksammade med ett så här fint pris, säger Lisa Enarsson, projektledare för Hållbara Järva. Vårt projekt har gjort området mer hållbart, med både ökad miljöhänsyn och effektiv energianvändning, samtidigt som vi har bidragit till den sociala hållbarheten. Nu hoppas vi kunna sprida erfarenheterna vidare till andra liknande renoveringsprojekt.

10 000 kvm solceller

I projektet Hållbara Järva har sju miljonprogramshus med sammanlagt
350 lägenheter i Husby, Rinkeby och Akalla renoverats. Upprustningen har skett i dialog med de boende. 10 000 m2 solceller har installerats på ett 40-tal bostadshus och två badhus. I projektet har också cykelvägnätet förbättrats och 5 000 boende i Järva har fått information och utbildning om klimat- och miljöfrågor. Lärdomarna från projektet har stor betydelse för fortsatt renovering av miljonprogramshus i såväl Stockholm som i andra städer.

Detta framgångsrika projekt, som har bedrivits under perioden 2010-2014, är ett samarbete mellan Stockholms stad - miljöförvaltningen, fastighetskontoret, trafikkontoret, stadsdelsförvaltningarna, Stockholm Vatten, Stadsmuseet, Svenska Bostäder, Familjebostäder - och KTH.

Juryns motivering:
”Projektet Hållbara Järva är ett efterföljansvärt exempel på hur man i ett befintligt område kan halvera energianvänd-ningen för värme och samtidigt skapa delaktighet, ge boende inflytande över renoveringsnivåer, satsa på utbildning, samt skapa arbetstillfällen. Projektet visar både på en genomtänkt process och på konkreta resultat. Hållbara Järva har gjort sig förtjänt av att erhålla 2014 års Green Building Award för hållbar stadsutveckling inom ett befintligt område.”

Sweden Green Building Awards, som är Sveriges främsta utmärkelse för hållbart byggande och stadsutveckling, delades ut på konferensen Building Sustainability SGBC14 den 10 november.

Läs mer på www.sgbc14.se och på www.stockholm.se/hallbarajarva

Senast uppdaterad 10 november 2014