Öppna föreläsningar i Stockholmsrummet

Publicerad
17 september 2014 10:00
Senast ändrad
6 oktober 2014 17:11
Ämne
Hållbar stad

Grönska ses ofta som ett trevligt inslag i staden, men det finns andra fördelar med så kallade ekosystemtjänster. En ekosystemtjänst är allt som naturen bidrar med, som till exempel när bin pollinerar blommor, biologisk mångfald, våtmarker som renar vatten, gröna tak och träd som kan fördröja dagvatten istället för att använda tekniska lösningar.

Torsdagen 9 oktober, 16.30-17.00 kommer Christina Wikberger från Miljöförvaltningen och berättar om ekosystemtjänster i stadsutvecklingen.

Inom Norra Djurgårdsstaden pågår ett forskningsprojekt som syftar till att tydliggöra och synliggöra urbana ekosystemtjänster genom att utveckla verktyg och modeller för att arbeta med ekosystemtjänster i stadsplanering. Christina Wikberger är projektledare och kommer kommer att berätta mer under torsdagsföreläsningen hur man arbetar med att ta hänsyn till biologisk mångfald, rekreativa funktioner och klimatanpassade åtgärder när parker och andra platser planeras.

Läs mer om Stockholmsrummet och föreläsningsprogrammet.

Senast uppdaterad 6 oktober 2014