Älvsjö resecentrum invigt!

Publicerad
24 oktober 2012 17:00
Senast ändrad
29 oktober 2012 09:50
Ämne
Hållbar stad

Älvsjös nya resecentrum

För dig som resenär blir nu bytet mellan cykel, buss och pendeltåg effektivt och i skydd vid dåligt väder. Den nya bussgatan och SL:s vänthall ökar också komforten för bytena mellan transportslagen. Det nya resecentrumet är en del av satsningen i Älvsjö centrum.

Stockholms första cykelparkeringshus är en integrerad del av det nya resecentrumet och rymmer cirka 370 cyklar. Därutöver har SL:s busstrafik fått en ny gata för på- och avstigning samt en ny vänthall.

Förutom 400 nya bostäder, varav många är hyresrätter så får Älvsjö ett hotell och ett nytt stadsdelstorg som blir en fin mötesplats för människor under vintertid med upplysta bänkar, träd och vattenspel. Utöver det kommer butiker och restauranger att samsas vid torget.

 

Ljus och transparent byggnad i grönt glas

Byggnadens fasad är helt i glas, i delvis olika nyanser av grönt, vilket ger ett stort ljusinsläpp som skapar en luftig och ljus atmosfär. En hiss är avsedd för att transportera cyklar mellan våningsplanen och det finns trapphus och rulltrappor som förbinder trafikanterna mellan buss- och pendeltågstrafiken. En ny uppvärmd vänthall ligger i direkt anslutning till busshållplatserna.

Efter årsskiftet är även gång- och cykelbron över järnvägen till pendeltågstationen inglasad och klar. Resecentrumet är kameraövervakat.

Finansborgarrådet Sten Nordin (M) och trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M)

Här inviger finansborgarrådet Sten Nordin (M) och trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M) Älvsjös nya resecentrum. 
 

Senast uppdaterad 29 oktober 2012