Nu börjar vi bygga kvarteret Sparbanksboken

Publicerad
10 november 2016 16:20
Ämne
Hägerstensåsen, Sparbanksboken
Områden
Hägersten-Liljeholmen

Med start i november inleds arbetet med att förbereda för bygget av bostäder och en ny förskola på Hägerstensåsen. Vi kommer då att lägga ledningar och bygga en lokalgata för de nya husen.

Med start i november inleds arbetena kring kvarteret Sparbanksboken på Hägerstensåsen då bland annat ledningsarbeten kommer att ske i norra delen av Kamrerarvägen. Detta medför att möjligheten till gatuparkering på Kamrerarvägen kommer att begränsas under byggtiden. Vilka datum detta gäller kommer att anslås på skyltar när detta blir aktuellt, parkering får då ske på andra platser i området.

Under vintern påbörjas även bygget av förlängningen av Kamrerarvägen mellan den nuvarande vändplanen och Hypoteksvägen. Transporter till och från detta sker inledningsvis på Kamrerarvägen, i ett senare skede kommer även Hypoteksvägen att användas, som då kommer att enkelriktas. I samband med detta kommer det att sprängas i området. I början och mitten av november inspekteras samtliga berörda fastigheter av en oberoende konsult. Mer information om detta skickas ut till de som berörs.

/PageFiles/1303986/Sparbanksboken_Byggstart kopiera [1].jpg

I och med åsens lutning ner mot Träsnidarvägen finns det idag risker med grundvattennivån och översvämningar vid kraftiga regnfall. För att få ett jämnare flöde och en bättre infiltration av dagvattnet byggs ett fördröjningsmagasin vid Kamrerarvägens förlängning norrut. För att hindra översvämning på tomterna nedanför åsen byggs ett översvämningsskydd i form av en låg vall. Dessa arbeten beräknas pågå till sommaren 2017.

Senast uppdaterad 13 december 2016