Temporär Solnabro i drift

Publicerad
25 juli 2011 15:32
Ämne
Hagastaden

/PageFiles/276075/Solnabron624temp.gif

Arbetena med anslutningen till den nya Solnabron har slutförts och den temporära träbron är öppen för trafik sedan den 25 juli 2011.  

Träbron är en tillfällig lösning som ska fungera under ett par år tills den nya permanenta förbindelsen mellan Stockholm och Solna är färdig. Den temporära bron är Sveriges största träbro och mäter 180 meter på längden och 30 meter på bredden. Rivningen av den gamla Solnabron har påbörjats.

Senast uppdaterad 25 september 2012