Trafikomläggning vid Torsplan

Publicerad
2 april 2015 09:29
Ämne
Hagastaden

Nu startar snart bygget av de första bostadshusen i Hagastaden. I samband med detta lägger vi om trafiken kring Torsplan.

Med början den 15 april så läggs trafiken kring Torsplan om inför bygget av bostäder i kvarteren Cellen och Enzymet som ligger öster om huset med Hemköp. Bygget av kvarteret Innovationen är planerat att starta i mitten av maj.
 /PageFiles/967927/Karta_Torsplan_150401.jpg

Trafikanter som kör västerut på Norra Stationsgatan från Norrtull kommer att svänga vänster in på Gävlegatan och sedan höger in på Torsplan. Trafik som vill köra österut på Norra Stationsgatan svänger av från Torsgatan direkt in på Norra Stationsgatan.

Trafikomläggningen innebär även att parkeringsplatserna på Norra Stationsgatan framför Hemköp tas bort. Gatan framför Torsplan 1-3 blir enkelriktad och även där tas alla parkeringsplatser bort den 15 april. Parkeringen för rörelsehindrade flyttas från Torsplan 1-3 runt hörnet till Gävlegatan.

Senast uppdaterad 2 april 2015