Samråd startar för programmet för området kring Norrtull

Publicerad
28 september 2015 07:00
Senast ändrad
28 september 2015 16:07
Ämne
Hagastaden
Områden
Norrmalm

/PageFiles/1061335/haga_2.jpg

I våras startade staden ett programarbete för nästa detaljplaneområde inom Hagastaden, området kring Norrtull. Nu finns ett förslag som staden ska visa under en samrådsperiod på åtta veckor.

-Staden vill pröva om Norrtull kan utvecklas till en tät och levande stadsmiljö med fler bostäder, verksamheter, skola och idrottsanläggningar. Utgångspunkten är att minska biltrafikens dominans i stadsmiljön och stärka kopplingarna mellan staden och nationalstadsparken, säger Magnus Bäckström, ansvarig planhandläggare på stadsbyggnadskontoret.

Samråd under åtta veckor
Samrådet startar den 28 september och avslutas den 20 november. Under den tiden hittar man programförslaget i Tekniska nämndhuset på entréplanet i ”Fyrkanten” och på stadsdelens kontor som ligger på Tulegatan 13, Norrmalm. Tanken med ett samråd är att inhämta tankar, synpunkter och idéer från remissinstanser, allmänhet och berörda på programförslaget innan det ska beslutas politiskt och sedan gå vidare till detaljplan.

Samrådsmöte 4 november
Den 4 november hålls ett samrådsmöte i form av ett Öppet Hus i Rödabergsskolan. Där kan du träffa stadens tjänstemän, som finns tillhands för att svara på olika frågor kring förslaget, tex kring miljö, bebyggelse och trafiken. Det kommer också finnas mer generell information om Hagastaden för den som vill orientera sig litet allmänt. Vi finns på plats mellan 17.30-20.00.

Stockholm och Solna växer ihop
Solna kommun kommer under samma tid att ha programsamråd för Norra Hagastaden som gränsar mot Stockholms programområde.

Programförslaget för Stockholm hittar du också i plan- och byggtjänsten här

En tidigare artikel om programarbetet vid Norrtull hittar du här

Infofolder

Tidplan för Norrtull:
Programsamråd 28 september-20 november, 2015
Godkännande i stadsbyggnadsnämnden kvartal 1, 2016
Plansamråd kvartal 1, 2017
Granskning kvartal 1, 2018
Godkännande stadsbyggnadsnämnden kvartal 2, 2018
Antagande i Kommunfullmäktige kvartal 2, 2018
Gatu- och ledningsarbeten, flytt av Uppsalavägen 2019
Planerad byggstart för kvarteren 2021

Senast uppdaterad 28 september 2015