Prisutdelning i Hagastadens namntävling

Publicerad
28 augusti 2012 13:00
Senast ändrad
5 september 2012 09:02
Ämne
Hagastaden

Den 27 augusti delades priser ut till vinnarna i den namngivningstävling som föregick namngivningen av Hagastaden. Av över 400 inkomna förslag hade 23 personer föreslagit Hagastaden. Tillställningen hölls högst upp i Wenner-Gren Center och priserna delades ut av exploateringsdirektören från Stockholms stad, Krister Schultz och stadsdirektören från Solna stad, Kristina Tidestav.

Vinnarna tillägnades som tack för sina förslag tillsammans ett magnoliaträd i Hagastaden. Trädet kommer att planteras på Norra Stationsgatan nästa år i samband med att gatans upprustning färdigställs.

/PageFiles/296978/Prisutdelning-namntävling.jpg

Bakgrund: Under 2009 tog en tjänstemannagrupp i dåvarande samordningsgruppen för Hagastaden ett gemensamt beslut om en namntävling för området Karolinska/Norra station. Ansvariga politiker och tjänstemän ville ha ett brett stöd för namnet och valde därför att engagera allmänheten. För att båda städernas invånare skulle känna delaktighet arrangerades en namntävling, där över 400 förslag inkom.

Senast uppdaterad 5 september 2012