Positiva attityder till Hagastaden

Publicerad
3 januari 2014 14:06
Senast ändrad
3 januari 2014 14:52
Ämne
Hagastaden
Områden
Norrmalm

En attitydundersökning som Stockholms stad gjort visar att 91 procent av de närboende känner till projektet och vet vad det är. 75 procent är dessutom positivt inställda till Hagastaden.

- Detta är glädjande siffror som visar att många sett fram emot att brygga över den barriär i landskapet som motorvägarna och järnvägen utgör och låta området fyllas av bostäder och stadsliv, säger Gunilla Wesström, projektchef för Hagastaden på Stockholms stad.

Man är också nöjd med informationen kring byggnationen. Endast en (1) procent uppger att man inte fått någon information alls.

Buller oroar

Åtta procent svarar att de har någon slags oro kring bygget – antingen farhågor kring byggarbetet eller att slutresultatet inte blir det önskade. Buller och avgaser och störande ljud nämner några som byggandets baksida.

500 Telefonintervjuer

Undersökningen gjordes under september/oktober av företaget Markör på uppdrag av Stockholms stads exploateringskontor. Av ca 5600 till projektet närboende i Stockholm och Solna valdes 2000 slumpvis ut som ska motsvara den verkliga åldersfördelningen i området. Undersökningen baserar sig på 501 genomförda telefonintervjuer av dessa.

Längst ner på startsidan, under rubriken Relaterad information, hittar du svaren i undersökningen, i tabellformat (PDF).

Senast uppdaterad 3 januari 2014