Oscar Properties och OMA bygger Hagastadens landmärken

Publicerad
17 juni 2013 14:18
Senast ändrad
11 november 2013 09:41
Ämne
Hagastaden
Områden
Norrmalm

Stockholms stad har nu utvärderat förslagen till kvarteren Helix och Innovationen, tidigare benämnda Tors Torn. Det blir Oscar Properties,  tillsammans med arkitektfirman OMA, som kommer att få bygga sitt förslag till märkesbyggnader i Stockholm.

– Vi är glada över att vi tillsammans med Oscar Properties får möjligheten att bygga dessa hus. De 100 meter höga tornen kommer att definiera den nya stadsdelen Hagastaden som en integrerad del av Stockholms växande centrum. Tornens överraskande informella arkitektur kommer att uttrycka hemliv, kanske till och med humanism, säger OMAs ansvariga arkitekter Rem Koolhaas och Reinier de Graaf.

Det förordade förslaget från Oscar Properties, som ritats av den internationella arkitektfirman OMA, består av det lägre huset Helix (99 meter)som kommer att rymma bostäder och publika ytor och Innovationen (117 meter) som inrymmer bostäder samt, i bottenvåningen, butiker och lokaler. Båda husen ligger under den höjd på 145 meter som detaljplanen medger.
– Byggnaderna i Oscar Properties/OMAs förslag fungerar som en länk mellan å ena sidan den monumentala skala som Nya Karolinska Sjukhuset och kontorskvarteren i Hagastaden uppvisar, och Röda Bergens bostadsarkitektur å den andra. Förslaget har de kvaliteter vi har efterfrågat och har förutsättningar att bli det landmärke vi vill ha på platsen, säger finansborgarråd Sten Nordin.

Tre lika viktiga kriterier

Uppdraget till stadens bedömningsgrupp var att utvärdera samtliga förslag utifrån tre kriterier, arkitektonisk kvalitet, ekonomi och genomförbarhet. Det var viktigt att inte bara titta på de estetiska aspekterna, minst lika viktigt var att byggnaderna skulle bära sig ekonomiskt.
– Genom en nära dialog med byggherrarna och arkitekterna kring arkitektur, genomförbarhet och ekonomi, har vi kunnat säkra ett förslag av högsta arkitektoniska klass som också kommer att bli byggt, säger Martin Edfelt, arkitekt och projektledare på Stadsbyggnadskontoret som satt med i bedömningsgruppen. Fasadmaterialet på båda byggnaderna är en grovt rillad betong, som påminner om borrhål i berg, och har hämtat sin färgskala från stenstaden intill.

Byggstart 2015

För snart två år sedan stod det klart att det inte var möjligt att gå vidare med bygget av Tors Torn   Det visade sig svårt att få ekonomi i de båda tornen. Staden bjöd då in till en dialog med de ca  tio byggherreteam som visat intresse att att ta fram nya förslag inom ramen för detaljplanen från 2011.  Fyra av dessa team valde att presentera sina förslag, Atrium Ljungberg med Nyréns, Oscar Properties med OMA samt Byggvesta/Skanska/AFA med Wingårdh, BAU och Sauerbruch Hutton och Wingårds. Även Diligenta presenterade initialt ett förslag tillsammans med White arkitekter, men valde att inte gå vidare.
I augusti väntas det formella beslutet tas om byggnaderna och redan 2015 kan det östra huset, kvarteret Innovationen börja byggas. Ett år senare inleds arbetet med det västra huset, kvarteret Helix och 2017 respektive 2018 kan man flytta in i husen.

Bild av fasaderna

Tidsplan

• Juni 2012: Byggherrar inkommer med svar om att
delta i dialogen
• Augusti 2012: Byggherrar inkommer med namngivna
team
• September 2012: Gemensamt startmöte för
byggherreteamen
• Oktober- december 2012: Enskilda avstämningsmöten
med respektive byggherreteam
• Januari 2013: Redovisning av förslag
• Februari - april: Genomgång av förslag
• Juni 2013: Beslut om vilken byggherre som föreslås
erhålla markanvisning samt pressmeddelande
• Oktober 2013: Beslut i exploateringsnämnden och
tecknande av exploateringsavtal
• September 2014: Bygglovbeslut i
stadsbyggnadsnämnden
• April 2015: Byggstart för kvarteret Innovationen
• April 2016: Byggstart för kvarteret Helix
• Juni 2017: Inflytt kvarteret Innovationen
• Juni 2018: Inflytt kvarteret Helix

För alla bilder utom "Förslag AtriumLjungberg" och "Förslag Skanska AFA" ska Illustration: Oscar Properties/OMA anges, övriga bilder ägs av respektiev upphovsman.

Senast uppdaterad 11 november 2013