Nystart för markanvisningsprocess i Hagastaden

Publicerad
5 juni 2012 14:00
Ämne
Hagastaden

Stockholms stad startar nu en markanvisningsprocess för två kvartersbyggnader vid Torsplan i Hagastaden. Staden ska föra en dialog med ett flertal byggherrar för att säkerställa hög kvalitet i projektet.

Syftet med kvarteren Helix och Innovationen vid Torsplan är att inrymma två symbolbyggnader för Hagastaden. De nya förslagen ska utformas inom den gällande detaljplanens bestämmelser, men behöver inte utnyttja detaljplanens maximala byggrätt i höjd eller utbredning. Bottenvåningarna ska vara publika och i en av byggnaderna ska publika lokaler inrymmas även i dess övre del.

Dialog med ett flertal byggherrar i markanvisningsprocessen
I markanvisningsprocessen ska staden föra en dialog med ett flertal byggherrar för att säkerställa en trygg process och hög kvalitet i projektet. En helhetsbedömning av förslagen utifrån kriterierna arkitektonisk kvalitet, stadsliv, ekonomi, genomförande samt miljö och hållbarhet kommer att ligga till grund för beslut om vilket projekt och vilken byggherre som slutligen väljs.

Ett startmöte med de byggherrar som ska delta i processen kommer att hållas i september 2012. Förslag på utformning bedöms kunna presenteras 2013 och en möjlig byggstart kan då bli 2015.

För mer information om markanvisningsprocessen kontakta Fredrik Richard, tfn: 08-508 26 422 eller Gunilla Wesström, 08-508 26 383.

Senast uppdaterad 17 augusti 2012