Första bostäderna ovanpå tunneltaken klubbade

Publicerad
10 juni 2016 09:44
Senast ändrad
6 oktober 2016 11:49
Ämne
Hagastaden
Områden
Norrmalm

/PageFiles/1231312/PB_folkhem_extra_exterior_0.gif

Illustration från Folkhems trähus i Sundbyberg. Foto: Folkhem trähus AB.

Igår, 9 juni, beslöt exploateringsnämnden att markanvisa de första bostadskvarteren ovanpå tunneltaken i Hagastaden. Det gäller fyra bostadskvarter i den norra delen av Hagastaden, inom Stockholms kommun. De fyra kvarteren är namngivna efter berömda universitet; Oxford, Coimbra, Bologna och Humboldt.

Höga trähus
I och med detta får Hagastaden också trähus då kvarteren Bologna och Humboldt markanvisas till Folkhem Trä AB. De andra två kvarteren markanvisas till Erik Wallin AB. Ingen av byggherrarna har någon markanvisning sedan tidigare i Hagastaden. Byggstart beräknas till 2018 och första inflyttning 2020.

P-plats i garage
Husen beräknas innehålla ca 280 bostadsrättslägenheter totalt – 150 lägenheter i Erik Wallins ABs kvarter och 130 i Folkhem Trä ABs. Bottenvåningarna ska innehålla publika lokaler, vilket gäller för all bebyggelse i Hagastaden. Dessutom planeras en gruppbostad i Kv Humboldt. Då ingen boendeparkering på gata kommer att tillåtas i Hagastaden, kommer de boende att erbjudas p-plats i det underjordiska Norra stationsgaraget.
Kvarteren gränsar i norr till de kommersiella fastigheterna Princeton och Patienten, som redan tidigare markanvisats till Vitartes (f.d. Oslo Naeringseiendom/SveaNor). Byggnationen av dessa kvarter beräknas komma igång i sommar.

Senast uppdaterad 6 oktober 2016