Nya Solnavägen mellan Torsplan och Solna öppnar för trafik.

Publicerad
12 november 2013 10:30
Ämne
Hagastaden

Fredagen den 15e november klockan 18.30 inleder vi trafikomläggningen och öppnar den nya Solnavägen.

Trafiken kommer att gå i två filer för biltrafik i varje riktning samt med cykelbana på båda sidor. Inledningsvis kommer endast gångbanan på vägens östra sida att vara öppen, den västra gångbanan öppnar om ca 4 veckor.

Under trafikomläggningen under natten mot lördagen kommer norrgående trafik på Solnavägen inte kan köra ner på E4/E20 i södergående riktning. Trafiken leds då om från Torsplan via Norrtull. I övrigt kommer inga avstängningar att ske.

Den S-formade anslutningen vid Torsplan beror på att det nu ska byggas ett parkeringsgarage där den tillfälliga Solnabron legat. Detta gör att det inte går att ansluta rakt mot Torsgatan förrän om cirka ett år.
Den 170 meter långa träbro som använts som tillfällig väg kommer samtidigt att stängas av för trafik innan den demonteras och fraktas bort.

/PageFiles/620315/Solnavagen_efter_20131115.jpg

Fakta om arbetet med nya Solnavägen:
• Den gamla Solnabron stängdes i juli 2011 och ersattes då av en temporär träbro. Sedan revs den gamla bron och arbetet med att bygga den nya vägen inleddes.
• Förutom vägen, som när kvarteren runt omkring står klara kommer att vara en vanlig gata och ingen bro, så har det byggts ett parkeringshus under gatan vid Torsplan.
• Den nya Solnavägen vilar på taken till de tunnlar som kommer att utgöra marken på vilken delar av Hagastaden byggs.
• Namnet Solnabron utgår som namn och gatan kommer att heta Solnavägen från och med Torsplan och norrut.

Senast uppdaterad 12 november 2013