Ny kommungräns mellan Stockholm och Solna

Publicerad
17 februari 2015 13:56
Ämne
Hagastaden

Under kommunfullmäktigemötet i Stockholm den 16 februari beslutade man att justera kommungränsen mellan Stockholm och Solna. Ändringen görs eftersom den tidigare gränsen skar tvärs igenom två kommande byggnader i Hagastaden.

Sedan den första detaljplanen antogs för Hagastaden så har det stått klart att gränsen mellan de båda kommunerna måste justeras för att inte gå tvärs igenom två planerade kontorshus. Men det är många detaljer som spelar in och som måste lösas. Björn de Maré är lantmätare och har varit involverad i arbetet.

- Man gör ändringen eftersom en kommungräns inte ska skära rakt igenom en fastighet. Det är rent fastighetsrättsliga frågor som påverkar, men även frågor om brandskydd och skattefrågor kan spela in, säger Björn de Maré.

Att den nya kommungränsen ligger där den gör beror på hur de nya husen planerats och var den gamla kommungränsen låg.
- Kvarteret Patienten låg till största delen i Solna enligt den gamla gränsen, så det blev naturligt att den hamnade i Solna. Likadant låg kvarteret Princeton till största del i Stockholm så det blev naturligt att dra gränsen där.

Stockholm blir större

Den nya gränsdragningen innebär också att Stockholm blir något större, cirka 1400 kvadratmeter.
- Att gränsen går längs gatan som den nu gör är för att underlätta arbetet med underhåll av gatan som snöröjning och städning. Det är helt enkelt mer praktiskt att dra gränsen som nu gjordes, säger Björn de Maré.

De fastigheter som berörs av ändringen rymmer inga bostäder.  Så att skatteplanera med Solnas lägre kommunalskatt utifrån den ändringen som nu gjordes är inte möjligt.

Senast uppdaterad 17 februari 2015