Många ville veta läget i Hagastaden

Publicerad
9 november 2014 20:11
Ämne
Hagastaden

Ett hundratal personer trotsade snögloppet och kom till Hagastadens informationsträff på Rödabergskolan den 6 november. Stockholms stads exploateringskontor anordnar dessa möten, närmast riktat till närboende, två gånger per år. Besökarna bjöds på kaffe och information från staden och några av våra medaktörer i Hagastaden.

Stockholms stads projektchef för Hagastaden Gunilla Wesström berättade om arbetena kring Torsplan som nu närmar sig ett intensivt byggskede. Under hösten har NCC inlett byggandet av ett andra kontors- och handelshus som ska stå klart under 2016. Man gör även förberedande arbeten i grundläggningen av huset för den tunnelbaneuppgång som kommer att finnas i entrén vid Torsplan. Korsningen mellan Torsgatan och Norra Stationsgatan har idag en s-formad sväng över Torsplan i väntan på att det parkeringsgarage som byggs under Norra Stationsgatan ska bli färdigt under 2015. I januari 2015 räknar man med att Torsgatan rätas ut över Torsplan och till sommaren kommer även Norra Stationsgatan att rätas ut.
I området öster om Torsplan, längs Norra Stationsgatan, pågår markarbeten inför byggandet av lokalgator och till våren 2015 så planerar Einar Mattson att påbörja bygget av Hagastadens första bostadshus, detta hus följs av Ikano bostad och Veidekkes hus som enligt planerna börjar byggas några månader senare. Under våren planerar också Oscar Properties att inleda sitt arbete med att bygga det första av de två höga hus som ska byggas vi Torsplan. Norra Tornen, som tidigare har hetat Helix och Innovationen, beräknas stå klara för inflyttning 2017 respektive 2018.

Norra länken invigs

Under kvällen informerade även Trafikverket om sitt arbete med Norra Länken som öppnar för trafik och invigs med kunglig glans den 30 november. Till våren kommer södergående tunnel under Hagastaden att öppnas och ett år senare är även tunneln för norrgående trafik klar. Trafikverket hälsade alla intresserade välkomna till invigningsceremonin i Hagaparken.

Tunnelbanan har samråd

Stockholms läns landsting var på plats och informerade om sitt arbete med den nya tunnelbanelinjen Odenplan – Hagastaden – Arenastaden. Det är full fart i projektet och man kommer under vintern att hålla samråd utmed den aktuella sträckan, samtidigt som man provborrar utmed sträckan för att se vilka förutsättningar som finns och hur man exakt ska dra tunnelbanan. Man ser även över Odenplans tunnelbanestation ska påverkas så lite som möjligt under byggtiden.

Norra Hagastaden i Solna

På plats fanns även Solna stad och presenterade sina tankar kring Norra Hagastaden som utgörs av det område där Karolinska sjukhuset finns idag. När Nya Karolinska öppnar så frigörs plats för upp till 3000 bostäder i området. Det pågår även ett tätt samarbete med Stockholms stad kring området kring Norrtull där städerna gemensamt undersöker hur man kan bebygga området. Stockholms stad kommer under 2015 att hålla ett programsamråd för området där man bjuder in allmänheten att komma med förslag och synpunkter.

Senast uppdaterad 9 november 2014