Klart för hyresrätter i Hagastaden

Publicerad
30 januari 2015 13:31
Ämne
Hagastaden

I och med exploateringsnämndens godkännande i torsdags är det nu klart med avtal för ytterligare två bostadskvarter i Hagastaden. Det gäller dels kvarter5, ”Analysen”, där Einar Mattson Projekt AB planerar att uppföra två huskroppar varav den ena blir hyresrätter och den andra bostadsrätter. Dels kvarteret 6 ”Proteinet” där Veidekke Bostad AB avser bygga bostadsrätter.

Kvarteren ligger på ömse sidor om Hälsingegatans förlängning mot Solna, med kortsida mot Norra stationsgatan. Kvarter Analysen beräknas få 87 hyresrätter och 86 bostadsrätter. Kvarter Proteinet beräknas innehålla 180 lägenheter varav 12 servicelägenheter med tillhörande lokaler för personal och gemensamma aktiviteter.

– Vi lägger om bostadspolitiken med ett större fokus på hyresrätter. För att staden ska kunna växa och för att företagen ska kunna anställa krävs det fler bostäder och där vet vi att det är hyresrätter som det är störst brist på. Det är en boendeform som varit eftersatt under många år och därför känns det roligt att nu kunna lägga in även hyresrätter i projektet för Hagstaden. Det säger Roger Mogert (S), stadsbyggnadsborgarråd, i en kommentar.

Byggstarten för kvarter Analysen, och kvarter Proteinet, är tänkt till 2016 respektive 2017 med inflyttning 2019 respektive 2020.

Senast uppdaterad 30 januari 2015