Informationsträff om Hagastaden

Publicerad
11 november 2013 11:18
Senast ändrad
12 november 2013 13:05
Ämne
Hagastaden

Ett hundratal personer kom till Hagastadens informationsträff på Rödabergsskolan den 7 november för att ta del av vad som händer i området.

På plats för att berätta om projektets olika delar fanns projektchef Gunilla Wesström och projektledare Karin Froste från Stockholms stad. De berättade om öppningen av Solnavägen den 15 november och om arbetet med Norra Stationsgatan som beräknas bli klart under våren 2014. Trafikverket berättade om sitt arbete med Norra Länken, intunnlingen av E4/E20 och om de utbyggnader som görs på den befintliga vägen väster om Hagastaden. Sist ut var traffikexperten Gunilla Brogren som presenterade arbetet med den Barnkonsekvensanalys som just nu görs för området.

Mötet avslutades med en frågestund där frågorna rörde allt från önskemål om skolor och fotbollsplaner till hur arkitekturen i området presenteras.

/PageFiles/618341/photo 2.JPG

Det gamla stationsområdet och ”trafikdike” som ska bli Hagastaden genomgår en radikal omgörning. Tillsammans med bygget av Nya Karolinska Solna, Karolinska Institutets nya Aula Medica och den nya forskningsanläggningen Biomedicum är det ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt. Något som de som bor och arbetar i området, eller bara kör förbi på E4an, märker.

Nästa informationsmöte kommer att anordnas under våren 2014.

Senast uppdaterad 12 november 2013